Betingelser

Disse Betingelser er gyldige fra 1. juni 2018 og erstatter alle tidligere versioner.

Om JACOBSTROEM FITNESS 
Jacob har en Bachelor i Sports Science fra Aalborg Universitet og er i øjeblikket i gang med at tage en kandidat i Sports Science. Derudover har Jacob adskillige certificeringer på højt international niveau såsom ICANS Nutritional Medicine Profiler, Poliquin BioSignature Level 1, Poliquin Performance Specialist (PICP) Level 2 samt Precision Nutrition Exercise & Sports Nutrition. 

Over de sidste 5 år har han specialiseret sig i online & personlig træning og har arbejdet med mere end 500 klienter, og hjulpet dem med at tabe fedt, opbygge muskelmasse og ændre livsstil. Ligeledes har Jacob hjulpet både mandlige og kvindelige professionelle fodboldspillere på højeste niveau i ind- og udland, håndboldspillere og andre atleter med performance optimering gennem bedre kost og træning. Med Jacob som træner, handler det ikke bare om at løfte vægte og spise efter en kostplan, men om at optimere din sundhed, så din krop giver dig de resultater du fortjener!

Jacob og teamet bag, har derfor til formål at gøre sit bedste, for at hjælpe dig, med dine mål, problematikker og hvad der ellers måtte være. 

Vores programmer og tillægsprodukter/ -ydelser tilbydes både til det private og erhverv. 

Al brug af vores Programmer og tillægsprodukter/-ydelser er underlagt disse betingelser og vores privatlivspolitik (Betingelser), som du (Kunden / dig) skal acceptere for at bruge Programmerne og vores Website. 

Bemærk at der kan gælde særlige vilkår i tillæg til disse Betingelser for de enkelte produkter.

Brug af vores Produkter
Ved at bruge vores Programmer accepterer du disse Betingelser, og du bekræfter, at du overholder alle gældende love og regler for brugen. Hvis du ikke kan acceptere Betingelserne, skal du straks navigere væk fra vores Website, og afstå fra at bruge vores Programmer.

Vores Programmer tilbydes som udgangspunkt til ikke-kommerciel brug, dvs. du må hverken distribuere, ændre, offentliggøre, genbruge, fremsende eller på anden vis bruge materiale og indhold der findes i vores Programmer til offentlige eller kommercielle formål uden vores skriftlige samtykke. Deling af resultater, eller din anvendelse af programmerne i din hverdag er dog tilladt uden samtykke. 

Du må derfor gerne linke til og eller anbefale vores Programmer, men du skal overholde reglerne om ophavsret og tydeligt angive os som kilde.
Selvom vi gør vores bedste for at give opdaterede og præcise oplysninger, kan der forekomme prisændringer, utilsigtede fejl og lignende på vores Programmer, og vi gør derfor opmærksom på, at alt indhold i vores ydelser tilbydes ”som det er” uden garantier for fuldstændighed eller korrekthed og uden indeståelser af nogen art. Dog, hvis fejl findes, rettes de med det samme, og herigennem løses det gennem dialog mellem JACOBSTROEM FITNESS og kunden. Vi fraskriver os alt ansvar for brugen af vores produkter/ydelser.

Kunden må hverken helt eller delvist overdrage sit medlemskab/program til tredjemand uden skriftligt samtykke med JACOBSTROEM FITNESS. 

Pris og betalingsbetingelser

Alle priser er angivet i danske kroner og er inkl. moms. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset eller andet medfører, at JACOBSTROEM FITNESS kan justere priserne, således at JACOBSTROEM FITNESS stilles uændret. JACOBSTROEM FITNESS har i øvrigt ret til at ændre sammensætning, indhold og priser på produkter og medlemsskaber med varsel på e-mail eller ved opslag på vores sociale medier/websites. 

Faktureringsperiode og betalingstidspunkt fremgår af den enkelte abonnementstype. Medmindre andet udtrykkeligt er aftalt eller fremstår i abonnementsvilkårene, opkræves abonnements beløbet forud for hver måned.

Ved indgåelse af en abonnementsordning giver Kunden automatisk JACOBSTROEM FITNESS lov til løbende at trække abonnementsbeløbet ved hjælp af Kundens kort. Hvis der gøres brug af tillægsydelser eller udvidede funktioner, accepteres samtidig at der skal betales for disse tillægsydelser eller udvidede funktioner særskilt.

Ved trækning på Kundens kort i forbindelse med abonnementfornyelse og/eller tillægsydelser vil der blive sendt en faktura for købet til Kundens e-mail.
Kreditkortbetaling

Vi tager følgende betalingskort: Dankort, Visa, MasterCard, Maestro, JCB og American Express via Stripe.com
                    
Aftalens varighed
Disse Betingelser gælder så længe Kunden har en konto, der giver adgang til programmer/medlemsskab sider eller i øvrigt benytter sig af andre ydelser eller vores Websites muligheder. 

Opsigelse 
Du kan opsige eller ændre dit abonnement, hvis dette ønskes. Bekræftigelse af din opsigelse kan vare op til 2-3 arbejdsdage. 
Hvis opsigelse ønskes, skal kontakten ske direkte til: support@fodboldperformance.dk - Hvis henvendelsen sker til andre kanaler tages der forbehold for længere behandlingstid. Medlemsskabet ophører så snart opsigelsen er trådt i kraft. 

JACOBSTROEM FITNESS har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundets selskab eller tredjemand. 
JACOBSTROEM FITNESS har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring af data.

Kundens data
De informationer du indtaster i vores spørgeskema eller på anden vis deler med os behandles fortroligt og kan kun videregives til tredjemand hvis der er tale om offentligt tilgængelige oplysninger, hvis vi har modtaget oplysningerne udenfor fortrolighed, hvis vi bliver pålagt at gøre det af en myndighed eller domstol, eller hvis vi skønner det er rimeligt i forbindelse med myndighedskrav eller lignende. JACOBSTROEM FITNESS kræver, at enhver offentlig instans, der anmoder om kundedata, følger alle gældende love, regler og procedurer for anmodningen.

Al information du sender til os eller indtaster på vores Websites (indlæg, kommentarer, spørgsmål, e-mails osv.) tilhører os, og vi kan gøre frit brug af den uden at godtgøre dig.

JACOBSTROEM FITNESS privatlivspolitik er tillige gældende for Kundens brug af Websites/medlemskab. 

Betaling
Betaling trækkes månedligt ud fra den dato produktet er købt. Medlemsskabet ophører så snart opsigelse er trådt i kraft, og du vil ikke få det resterende beløb retur.

Ved manglende betaling, sendes en påmindelse om betaling. Besvares mailen eller gennemføres betalingen ikke, sættes dit medlemsskab på pause. Hvis betalingen aldrig gennemføres, sendes en faktura på den manglende betaling samt et rykkergebyr på 100 kr.  

Kundens adgang til egne data
Kunden har til enhver tid fuld adgang til sin egen konto og data. Hvis abonnementet opsiges, vil det medfører, at Kunden ikke længere har adgang til de data, som er en del af programmet. Ingen af Kundens data vil blive slettet, og Kunden kan til enhver tid få adgang til disse data igen ved at købe medlemskab igen. 

Opdateringer og driftsstabilitet
JACOBSTROEM FITNESS forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på medlemsskabssiden og programmer m.v. Det tilstræbes at udføre disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det dog være nødvendigt at lukke for adgangen til medlemssiden mens opdateringer foretages. Dette ses dog sjældent at være tilfældet. JACOBSTROEM FITNESS tilstræber højest mulig driftsstabilitet for medlemsskabsiden, men garanterer ikke for denne.

E-mail udsendelse
JACOBSTROEM FITNESS forbeholder sig retten til at sende e-mails ud til Kunden, når der kommer opdateringer til medlemsskabsiden, eller hvis der bliver udviklet nye funktioner og applikationer, som vurderes interessante for Kunden. JACOBSTROEM FITNESS forbeholder sig ligeledes retten til at sende reklamer for tredjemand med ud i disse e-mails. Modtagelsen af e-mails kan til enhver tid afmeldes ved at klikke på ’afmeld’ linket i de fremsendte e-mails.

Ansvar og ansvarsbegrænsninger
Brugen af vores programmer og andet adgang til oplysninger foregår helt på eget ansvar. JACOBSTROEM FITNESS kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, skader eller lignende der måtte opstå i relation til brug af og adgang til medlemsskabssiden og dens indhold. 

JACOBSTROEM FITNESS fraskriver sig endvidere ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for JACOBSTROEM FITNESS kontrol. Dette gælder fx. skader, problemer med fordøjelsen, sygdom, dødsfald eller anden form for force majeure. JACOBSTROEM FITNESS hæfter alene for forsætlige eller groft uagtsomme forhold og det maksimale erstatningsansvar overfor Kunden kan uanset årsagen aldrig overstige et beløb svarende til Kundens samlede betaling af vederlag i et år for brugen af medlemsskabsiden.

Ansvar og ansvarsfraskrivelse ved brug af JACOBSTROEM FITNESS
Vi gør vores bedste for at vejlede dig så godt, vi kan, hjælpen du kan få hos JACOBSTROEM FITNESS Support er til en hver tid vejledende, og vores bud på en optimal løsning. Brugen af vores vejledende hjælp foregår helt på eget ansvar og JACOBSTROEM FITNESS kan hverken holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der måtte opstå i relation til brugen af vejledning fra Supporten, herunder evt. fejl, mv..

Ophavsret og andre immaterielle rettigheder
Medmindre andet er udtrykkeligt angivet, ejer JACOBSTROEM FITNESS ophavsretten og andre immaterielle rettigheder til websiden og alt materiale på medlemsskabsiden og alt derved. Al brug af programmerne, videoer osv. kræver vores skriftlige samtykke.

Kunden giver JACOBSTROEM FITNESS og vores samarbejdspartnere og underleverandører ret til at bruge materiale og data der uploades af Kunden i det omfang det er nødvendigt for, at vi kan drive og udvikle websiden og vores produkter samt til markedsføring. Kunden indestår for, at materiale der uploades, hverken krænker tredjemands rettigheder eller er i strid med gældende ret.

Ændringer og opdateringer
JACOBSTROEM kan til enhver tid ændre og opdatere disse Betingelser og oplysninger om rettigheder. De gældende Betingelser vil altid være tilgængelige på vores Websites. Brug af programmet og/ eller vores Websites efter en ændring af Betingelserne, betragtes som Kundens accept af de ændrede Betingelser.

Tvister
Opstår der uenighed mellem kunden og JACOBSTROEM FITNESS skal uenigheden afgøres efter dansk ret. 


Privatlivspolitik
Oversigt:
1. Ejeroplysninger
2. Hvad er Cookies?
2.1 Så lang tid opbevares cookies
2.2 Sådan sletter du cookies
2.3 Sådan undgår du cookies
2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
2.5 Hvilke cookies benyttes på vores websites
3. Brug af personoplysninger
3.1 Kontakt vedr. personoplysninger
3.2 Beskyttelse af personoplysninger

1. Ejeroplysninger
Dette website udbydes af:
Jacobstroem fitness
Kjellerupsgade 3
9000 Aalborg
CVR: 35023712
Email: support@jacobstroemfitness.com

2. Cookies
Dette website anvender cookies i henhold til ovenstående formål. En cookie er en lille tekstfil, der lagres i din browser og for at kunne genkende din computer ved tilbagevendende besøg. Der er ingen personlige oplysninger gemt i vores cookies og de kan ikke indeholde virus.

2.1 Så lang tid opbevares cookies
Cookies sletter sig selv efter et vist antal måneder (kan variere), men de fornyes efter hvert besøg.

2.2 Sådan sletter du cookies
Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering

2.3 Sådan undgår jeg cookies?
Hvis du ikke ønsker at modtage cookies kan du blokere dem. Se vejledning her: http://minecookies.org/cookiehandtering.

2.4 Hvad cookies bruges til på vores website
Cookies anvendes til at føre statistik over hvor antallet af brugere samt oplysninger om køn, alder, geografi og interesser på vores brugere for at tilpasse indhold og optimere brugeroplevelsen.

2.5 Hvilke cookies benyttes på vores websites
Websitet bruger flg. cookies:
Google Analytics – til at måle trafikken på websitet
Facebook – til vores Facebook like knap (så vi kan se om du allerede har liket siden)
Google+ – til vores Google+ like knap (så vi kan se om du allerede har liket siden).

3. Brug af personoplysninger
Personoplysninger afgives aldrig til tredjepart, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler aldrig personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v. Her indsamles oplysninger om navn, adresse, postnummer, e-mail, køn, alder, interesser, holdninger og kendskab til forskellige emner.
Personoplysninger bruges til at gennemføre det køb eller den service, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med. Oplysningerne bruges derudover til at få større kendskab til dig og øvrige brugere af websitet. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.

3.1 Kontakt vedr. personoplysninger
Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos JACOBSTROEM FITNESS, skal du rette henvendelse på support@jacobstroemfitness.com. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

3.2 Beskyttelse af personoplysninger
Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger. Vi kan dog ikke garantere 100 procent sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der kan være en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Du afgiver således dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. 
Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores websites.

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling. Du kan også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke. Du har mulighed for at klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klage indgives til Datatilsynet, jf. persondatalovens § 58, stk. 1.
HVEM er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger?

Det er teamet bag JACOBSTROEM som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Vi opbevare dine data sikkert, og bruges kun til forhold, som er givet samtykke til. 

HVILKE personoplysninger indsamler vi og HVORNÅR?
Vi beder om visse personoplysninger for at levere de ønskede produkter og tjenester. Hvis du fx foretager køb, kontakter vores kundeservice, ønsker at modtage henvendelser, opretter en konto hos os, deltager i vores begivenheder eller konkurrencer.
Disse personoplysninger kan vi have på dig:
- kontaktoplysninger, herunder navn, e-mailadresse og telefonnummer. 
- login- og kontooplysninger, herunder brugernavn, adgangskode og personligt bruger-id
- betalings- eller kreditkortoplysninger
- billeder, fotografier og videoer
- oplysninger om fysiske karakteristika, herunder vægt, højde og kropsmål.
- oplysninger, som du har givet eller genereret via vores Websites, vedrørende din træning (tidspunkt, varighed, distance, lokalitet, kalorietal, hastighed/skridt) eller personlige indstillinger, herunder markedsførings- og cookieindstillinger.

VÆRKTØJER til håndtering af de personoplysninger vi indsamler
Når du bruger vores site adviserer vi i god tid eller indhenter tilladelse til bestemte handlinger. Når du vælger at tilmelde dig vores medlemskab side eller køber et online forløb, giver du samtykke til at vi gemmer og bruger dine data (primært email). 
Din internetbrowser eller mobilenhedens platform tilbyder ofte supplerende værktøjer, som giver dig mulighed for at styre, hvornår din enhed indsamler og deler konkrete kategorier af persondata. Din mobilenhed eller internetbrowser kan fx tilbyde værktøjer, som giver dig mulighed for at ændre indstillingerne for brug af cookies eller lokalitetsdeling. Vi anbefaler, at du gør dig bekendt med og bruger værktøjerne på din enhed.  
 
HVORFOR og HVORDAN bruger vi dine personoplysninger?
Vi bruger din personoplysninger på følgende måder:

Til at levere de ønskede funktioner på vores Websites og herunder tilbudte tjenester
Når du bruger vores Websites, bruger vi dine personoplysninger til at levere de valgte varer og ydelser. Hvis du fx foretager et køb på fodboldperformance.dk/jacobstroem.com eller deltager i en begivenhed eller kampagne, bruger vi de kontaktoplysninger, som du giver os, til at kommunikere med dig om købet, begivenheden eller kampagnen. 

Til kommunikation vedrørende vores varer, tjenester, begivenheder og til anden markedsføring
Hvis du giver din tilladelse, vil vi sende dig markedsføringsinformation og nyheder omkring fodboldperformance’s/jacobstroem.com’s produkter, services, events og andre kampagner. Du kan når som helst fravælge en tilladelse du har givet.
Hvis du allerede er kunde hos fodboldperformance.dk/jacobstroem.com (hvis du fx har afgivet en bestilling hos os), kan vi bruge de kontaktoplysninger, som du har oplyst, til at sende markedsføringsmateriale omkring nyt i forhold til programmer m.v. (hvis det er tilladt i henhold til national lov), medmindre du har fravalgt at modtage materiale fra os. I andre tilfælde beder vi om dit samtykke til at sende dig markedsføringsmateriale. Vi bruger de oplysninger, som du giver os, til at skræddersy henvendelser om varer og tjenester, som du kunne være interesseret i, ud fra dine handlinger på fodboldperformance.dk. 

Til at beskytte vores og andres rettigheder, ejendom og sikkerhed 
Vi bruger også dine personoplysninger om, hvordan du bruger vores Websites, til at forebygge eller opspore bedrageri, misbrug, ulovlig brug, overtrædelse af vores brugervilkår og til at overholde kendelser, myndighedskrav og gældende lovgivning. 

Til generelle undersøgelser og analyser 
Vi bruger oplysninger om, hvordan vores besøgende bruger vores Websites til at forstå kundernes adfærd og indstillinger. Vi bruger fx oplysninger om, hvordan besøgende på vores websites søger, og hvor langt i tilmeldingsprocessen de kommer, og ud fra dette udsender mails med henblik på dette.   

Andre formål
Vi kan også bruge dine personoplysninger på andre måder, og vi giver dig konkret besked om indsamlingstidspunktet og indhenter dit samtykke, hvis det er nødvendigt.

Juridiske bestemmelser
Til behandling af dine persondata skal vi opfylde bestemte juridiske bestemmelser, afhængig af, hvordan du bruger vores Sites.
Når du køber produkter fra vores Sites, skal vi bruge dine persondata til at opfylde vores aftale med dig. For eksempel har vi brug for dine betalings- og kontaktdetaljer for at levere din ordre.
Vi skal også opfylde andre juridiske bestemmelser som fx vores berettigede interesse som firma til at opfylde en juridisk forpligtelse eller beskytte dine vitale interesser.


DELING af dine personoplysninger
Vi deler dine personoplysninger med:
- tredjemandsudbydere, som behandler personoplysninger på vores vegne, fx behandling af kreditkort og betalinger, forsendelse og levering, værtskab, håndtering og vedligeholdelse af vores oplysninger, distribution af e-mails, undersøgelser og analyser, håndtering af varemærke- og produktmarkedsføring samt administration af visse tjenester og funktioner. Ved brug af tjenesteydelser fra tredjemænd indgår vi aftaler, der forpligter dem til at implementere passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine persondata. 

- andre tredjemænd, i det omfang det er nødvendigt for at (1) overholde myndighedskrav, kendelser eller gældende lovgivning, (2) forebygge ulovlig brug af vores Websites eller overtrædelser af brugervilkårene for vores Websites samt vores politikker, (3) forsvare os mod tredjemandskrav

- enhver anden tredjemand, hvor du har givet tilladelse

Vi kan også overføre de personoplysninger, som vi har om dig, hvis vi sælger eller overdrager hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver (herunder i tilfælde af omstrukturering, ophørsspaltning, opløsning eller likvidation).

Opbevaring af dine oplysninger 
Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde formålet med indsamlingen deraf som angivet i denne privatlivspolitik, (medmindre en længere opbevaringsperiode er påkrævet ved lov). Generelt betyder dette, at vi beholder dine personlige oplysninger, så længe du beholder din website-konto hos os. For personoplysninger i forbindelse med køb af varer, opbevarer vi disse oplysninger længere for at efterkomme lovmæssige forpligtelser (så som skat og køberetslige bestemmelser til garantiformål). 

DINE RETTIGHEDER vedrørende dine personoplysninger
Du har ret til at anmode om (1) adgang til dine personoplysninger, (2) en elektronisk kopi af dine personoplysninger (3) berigtigelse af dine personoplysninger, hvis de er ufuldstændige eller ukorrekte, eller (4) sletning eller begrænsning af dine personoplysninger under visse omstændigheder i henhold til gældende lovbestemmelser. Disse rettigheder er ikke absolutte. Hvis vi har indhentet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dit samtykke.
Hvis du ønsker en kopi af dine persondata eller udøve en af dine andre rettigheder, bedes du kontakte os på support@jacobstroemfitness.com 
Fravalg af direkte markedsføring 
Hvis du ikke ønsker direkte markedsføring, kan dette fravælges. Enten i mailen du modtager eller ved direkte kontakt med support@jacobstroemfitness.com 

ÆNDRING af vores privatlivspolitik
Gældende lovgivning og vores praksis ændres med tiden. Hvis vi beslutter at opdatere vores privatlivspolitik, kan disse ses under afsnittet “vilkår/betingelser”. Hvis vi væsentligt ændrer vores måde at behandle dine personoplysninger på, giver vi dig forudgående meddelelse eller, hvis det er et lovkrav, anmoder om dit samtykke, før vi implementerer ændringerne. Vi anbefaler stærkt, at du læser vores privatlivspolitik og holder dig orienteret om vores praksis. Vores privatlivspolitik blev senest ændret i maj 2018.

SPØRGSMÅL og feedback
Vi modtager gerne spørgsmål, kommentarer og bekymringer vedrørende Privatlivspolitikken og vores privatlivspraksis.
Hvis du ønsker at give os feedback, eller hvis du har spørgsmål eller bekymringer, eller hvis du ønsker at udøve dine rettigheder vedrørende dine personoplysninger, skal du kontakte Kundeservice eller vores databeskyttelsesmedarbejder på mailen: support@jacobstroemfitness.com 
Hvis du kontakter os med en privatlivsindsigelse, vurderer vi den med det formål at løse problemet effektivt og rettidigt. Du har også ret til at indgive en klage til den relevante opsynsmyndighed i dit bopælsland.